Prof. Dr. Akif Tabak

Görevi : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı
Görevleri :
  • Yönetim Bilimleri A.B.D. - Yönetim Bilimleri A.B.D. Öğretim Üyesi
  • Yönetim Bilimleri A.B.D. - Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : akif.tabak ikcu.edu.tr
Telefon : 3208

Doç. Dr. Dilek Memişoğlu Gökbınar

Görevi : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı
Görevleri :
  • Yönetim Bilimleri A.B.D. - Yönetim Bilimleri A.B.D. Öğretim Üyesi
E-posta : dilek.memisoglu ikcu.edu.tr
Telefon : 3220

Dr. Öğr. Üyesi İrem Özgören Kınlı

Görevi : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı
Görevleri :
  • Siyaset Bilimi A.B.D. - Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : irem.ozgoren.kinli ikcu.edu.tr
Telefon : 3262

Doç. Dr. Buğra Kalkan

Görevi : Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
  • Siyaset Bilimi A.B.D. - Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : bugra.kalkan ikcu.edu.tr
Telefon : 3238

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Barbak

Görevi : Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
  • Kentleşme ve Çevre Sorunları A.B.D. - Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : ahmet.barbak ikcu.edu.tr
Telefon : 3266

Dr. Öğr. Üyesi Osman Tekir

Görevi : Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
Görevleri :
  • Yönetim Bilimleri A.B.D. - Yönetim Bilimleri A.B.D. Öğretim Üyesi
E-posta : osman.tekir ikcu.edu.tr
Telefon : 3221

Dr. Öğr. Üyesi Gül Arıkan Akdağ

Görevi : Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : gul.arikan.akdag ikcu.edu.tr
Telefon : 3273

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Söyler

Görevi : Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
E-posta : mehtap.soyler ikcu.edu.tr
Telefon : 3267

Ars. Gör. Aytaç Odacılar

Görevi : Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Araştırma görevlisi
E-posta : aytac.odacilar ikcu.edu.tr

Ars. Gör. Derya Aktaş

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : derya.aktas ikcu.edu.tr

Arş.Gör.Dr. Duygu Kaşdoğan

Görevi : Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Araştırma görevlisi
E-posta : duygu.kasdogan ikcu.edu.tr
Telefon : 3289

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, alanında deneyimli ve bilimsel bakımdan yetkinliğini ulusal ve uluslararası düzeyde kanıtlamış akademik kadrosu ile 2013 -2014 öğretim yılında Lisan ve Yüksek Lisans programları ile eğitim ve öğretime başlamıştır.

Günümüzün toplumsal olay ve değişimlerinin çeşitliliğinin anlaşılması, çok boyutlu düşünülebilmesi konusunda öğrencilerin vizyon çizebilmelerine yardımcı olan bölümde, kamuyu ilgilendiren birçok konu ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır. Ayrıca verilen dersler ile, toplumsal değişme, toplumsal ilişkiler ve yapı, sosyal tabakalaşma ve hareketlilik, bütünleşme ve çözülme konularında dünya siyasetini değerlendirme amacı yaratılmaya çalışılmaktadır. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde kamu yönetimi ve siyaset bilimi sorunları çok yönlü bir bakış açısıyla ele alınmakta, siyasal teoriler, ilk çağlardan günümüze siyasal düşünceler tarihi, siyasal sistemler, devlet kuramı, Türk anayasa düzeni, çağdaş devlet düzenleri, yönetim bilimleri, yönetim hukuku, yönetsel yargı, Türk yönetim düzeni, çeşitli kamu hukuku ve özel hukuk konuları, kentleşme ve çevre sorunları, toplumbilim ve Türkiye'nin toplumsal yapısı, Türkiye'nin siyasal tarihi konularında lisans düzeyinde yürütülen öğretime ek olarak, ayrıca yüksek lisans programı da yürütülmektedir. Öğrencilerimizin hem kamusal alanda hem de özel sektörde görev alabilecek bilgi ve becerilerle donatılmasına dikkat edilirken kendilerine toplumumuzun daha aydınlık yarınlarını kuracak birer birey oldukları bilincinin de kazandırılmasına özen gösterilmektedir. Bölümümüz, gün geçtikçe gelişen bir yapı ve güçlü bir kadroya sahiptir.

Kamu Yönetimi Bölümü'nün amacı, özellikle kamu sektörünün çeşitli yönetim kademelerinde görev alacak, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikte yöneticiler yetiştirmektir. Kamu Yönetimi Bölümü'nde verilen eğitim ve öğretim, mezunlarının formasyon itibariyle gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörde istihdam edilmelerini sağlayıcı niteliktedir. Bakanlıkların çeşitli yönetim kademeleri ile Teftiş Kurulları, Kaymakamlık, Sayıştay, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bunların teftiş kurulları, Devlet Planlama Teşkilatı, yerel yönetimlere bağlı çeşitli birimler ve benzeri kuruluşlar, mezunlar için önde gelen istihdam alanlarını teşkil etmektedir. Bununla beraber, mezunlara kazandırılan formasyon, onların özel sektörün çeşitli yönetim kademeleri ile bankalar ve bu kuruluşların teftiş kurullarında da istihdam edilmelerine imkan vermektedir. Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı’nda öncelikli amaç, mezunlarını, iş dünyasının istediği niteliklerle yetiştirmek, gerekli kuramsal ve pratik bilgilerle donatmaktır. Bu amaçla hazırlanan ders programı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında dünya’da ve Türkiye’deki en yeni bilimsel çalışma ve literatürleri kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Mezunlar, özellikle iş hayatında yoğun ve anlık kararlar alabilmek, yetersiz kaynakları en etkin bir biçimde kullanmak, iş ortamında karşılaşılan sorunları çözmek, örgütü amaçlarına ulaşacak biçimde yönetmek, bilgilerini çok çeşitli sektörlere uyarlayarak kullanabilmek için gerekli yaklaşımlar ve problem çözme teknikleri ile donatılacaklardır.

Bölümümüzde dört Anabilim Dalı bulunmaktadır. Bunlar

- Yönetim Bilimleri,

- Siyaset ve Sosyal Bilimler,

- Hukuk Bilimleri,

- Kentleşme ve Çevre Sorunları,

Anabilim Dalları bulunmaktadır.


Başa Dön